ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΘΝΟΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ανάλυση και μελέτη της αστρονομίας των Αρχαίων Λαών και των Αστρολογικών τεχνικών τους.


BALKAN ANALYSIS

Μελέτη Αστρολογικής ανάλυσης της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων


ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Εκπομπές και Άρθρα Ψυχολογίας γύρω από τις διαπροσωπικές σχέσεις