Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων: αστρονομία και τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων αποτελεί ένα μοναδικό αρχαιολογικό αντικείμενο το οποίο μαρτυρά αφενός το επίπεδο των αστρονομικών γνώσεων που υπήρχε γύρω στο 150 π.Χ. και αφετέρου ένα επίπεδο αρχαίας μηχανικής και τεχνολογίας για το οποίο δεν υπήρχε σχεδόν καμία υποψία. Στο πλαίσιο της διατριβής αυτής, μελετήθηκαν διάφορα τμήματα του Μηχανισμού που είτε δεν είχαν ερευνηθεί καθόλου είτε είχαν ερευνηθεί αλλά η επανεξέτασή τους έδωσε διαφορετικά αποτελέσματα. Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μια εισαγωγή στον Μηχανισμό και στα όσα είναι γνωστά σήμερα για αυτόν.

Read More
Η Γέννηση της Αιγυπτιακής Αστρολογίας

Η γέννηση της Αιγυπτιακής αστρολογίας δεν μπορεί να ανιχνευτεί με ασφάλεια, ούτε και εάν βασίζεται σε αστρολογικές φόρμουλες άλλων παλαιότερων ή σύγχρονων της πολιτισμών που πιθανόν να προσάρμοσε στα δικά της δεδομένα. Γνωστό είναι πάντως το γεγονός, πως ο ασσυριακός βασιλιάς Ασουρμπανιμπάλ (668 – 625 π.Χ.) διατηρούσε στη βιβλιοθήκη του αιγυπτιακούς αστρολογικούς παπύρους που ανάγονταν στο 3000 π.Χ., εποχή που αντιστοιχεί στα πρώιμα στάδια του αιγυπτιακού πολιτισμού, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Πολλοί εν τούτοις σύγχρονοι ερευνητές συγκλίνουν στη άποψη, ότι θα πρέπει να έχει τις ρίζες της σε αρκετά προγενέστερες από αυτή την ημερομηνία εποχές.

Read More
Αστρονομικά παρατηρητήρια στην εποχή των Ίνκας!

Η μελέτη των κινήσεων των άστρων και τον πλανητών δεν είναι προνόμιο μόνο των σύγχρονων επιστημόνων, αφού αστρονομικά παρατηρητήρια υπήρχαν ακόμη και στην εποχή των Ίνκας, όπως διαπιστώθηκε από ανασκαφές στο Περού.

Read More
Η χωροθέτηση των Ελληνικών Nαών, οι Δελφοί και Ο Απόλλων και η Ελληνιστική Αστρολογία.

Ελάτε στη 1η εκπομπή της Μελέτης Αρχαιοαστρονομίας και Εθνοαστρολογίας όπου θα μελετήσουμε πως τα ελληνικά ιερά και μαντεία χοροθετήθηκαν με βάση τους αστερισμούς και τις συνέπειες αυτών στην δημιουργία της πρώιμης Ελληνιστικής Αστρολογίας

Read More
VISIER_PCT