Ημερήσιο ωροσκόπιο: 3/10. Υπάρχει ελπίδα

Η Σημερινή ημέρα πολύ σημαντική και με ιδιαίτερες αποκαλύψεις. Ημέρα με δυνατότητες να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας μέσα απο καινούρια πλαίσια αναφοράς. Δεν είναι μία περίοδος στασιμότητας αλλά εν αντιθέσει μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πλαίσια αλλά και το τρόπο που βλέπουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους.

Ο Ερμής στο Σκορπιό επιτείνει την ανάγκη να έρθουμε κοντά ξανά στην αλήθεια και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε όλα αυτά που μας καταπιέζουν αλλά και μας βάζουν στο περιθώριο. Η ταυτόχρονη παραλληλία με τον Ουρανό μας μιλάει για την αλήθεια που πρέπει να διεκδικήσουμε.

Ο Πλούτωνας ορθόδρομος μιλάει για το ξύπνημα των παθών της επομένης περιόδου και μιας στιγμής σημαντικής αυτοανάλυσης και επαναπροσδιόρισης των σκοπών μας και των στόχων μας.

Περίοδος ιδιαίτερα σημαντική για Σκορπιούς - Ταύρου αλλά και Διδύμου - Τοξότες.

Προσοχή σε Κριούς - Ζυγούς - Καρκίνους - Αιγόκερους 2ου δεκαημέρου

To chakra του Λαιμού ενεργοποιημένο περισσότερο αυτή τη περίοδο μας μιλάει για το πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες ειδήσεις και συγκρούσεις στη ζωή μας που προέρχονται απο προσπάθεια λεκτικού ελέγχου και βίας. Ενώ απο το HD η συγκεκριμένη μέρα μας μιλάει για το πως μπορούμε να αναπτύξουμε τα ταλέντα μας και να επικεντρώσουμε την ενέργεια μας σε αυτό που έχει περισσότερο νόημα.

throat.png