ΝΥΞ: Θεωρίες του επέκεινα και σημαντικές δολοφονίες!

Σε Αυτή την εκπομπή αναλύουμε τις αρχαίες θεωρίες για το επέκεινα αλλά αναφερόμαστε και σε μερικές απο τις πιο μυσηριώδεις δολοφονίες διάσημων προσώπων