ΝΥΞ: Οι απλανείς της Ελλάδας, οι 360 θεοί του ζωδιακού και οι πολλαπλές υποπροσωπικότητες μας

Σε αυτή την εκπομπή ταξιδεύουμε στο νυχτερινό ουρανό και ανακαλύπτουμε τα αστέρια που διατρέχουν την Ελλάδα. Ταξίδεύουμε στην Εποχή του Ιάμβλιχου να γνωρίσουμε τις τέσσερις αρετές - στοιχεία και ανακαλύπτουμε τους 360 θεούς του ζωδιακού ενώ ανακαλύπτουμε τις πολλαπλές υποπροσωπικότητες μας.


Christos Archos