Πως η τύχη μας μπορεί να αλλάξει αν αλλάξουμε το τρόπο σκέψης μας. Τι σηματοδοτεί ο Ερμής στο χάρτη μας;