ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ανάλυση και μελέτη της αστρονομίας των Αρχαίων Λαών και των Αστρολογικών τεχνικών τους.


BALKAN ANALYSIS

Μελέτη Αστρολογικής ανάλυσης της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων


ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαπροσωπικά: Εκπομπές και Άρθρα Ψυχολογίας γύρω από τις διαπροσωπικές σχέσεις